Dageløkkestenen som spiller en rolle i romanen Fortidens Dæmoner.