Haveforeningen i Dageløkke, som spiller en stor rolle i romanen "Fortidens Dæmoner".